Amitraz gebruikt in stallen met pluimvee en vleeskalveren

De soap gaat helaas verder…..
Chickfriend uit Barneveld gebruikte mogelijk ook het dierengeneesmiddel Amitraz naast Fipronil bij het schoonmaken van de stallen. Ook Amitraz is niet toegestaan in Nederland als bestrijdingsmiddel.  Voorgaande is gebleken uit de administratie van het bedrijf die begin augustus in beslag is genomen.

Weer zeven nieuwe pluimvee bedrijven ontdekt.

Uit de bovengenoemde administratie van Chickfriend is gebleken dat nog eens zeven bedrijven zijn behandeld met fipronil en, of Amitraz. De nieuwe bedrijven waren bij de NVWA nog niet eerder in beeld geweest.

Amitraz waar is het voor?

Het middel Amitraz is een matig giftige stof die het centrale zenuwstelsel kan aantasten. Het middel wordt gebruikt tegen insecten en mijten/luizen. De stof wordt na opname in het lichaam wel snel afgebroken en verlaat het lichaam weer via de urine. Het middel is nog niet aangetroffen in Nederlands vlees.

Diergeneesmiddel Amitraz

Volgens het College ter beoordeling van Geneesmiddelen is Amitraz als diergeneesmiddel voor varkens en runderen toegestaan. Het middel mag echter niet bij pluimvee worden gebruikt.

Amitraz gebruikt in stallen met pluimvee en vleeskalveren

Vliegen bestrijden bij vleeskalveren met Amitraz

Chickfriend zou het middel Amitraz (eventueel gecombineerd met Fipronil) hebben gebruikt om vliegen te bestrijden bij kalveren. Onder de zeven bedrijven bevinden zicht 5 pluimveebedrijven, een vleeskalveren bedrijf en een gemengd bedrijf met pluimvee dat tevens vleeskalveren in de stal heeft staan. Alle bedrijven zijn bezocht door de NVWA. Tevens zijn bij alle bedrijven chemische monster genomen voor onderzoek in het laboratorium. Het vlees van de dieren in de bedrijven is geblokkeerd voor de slacht.

Op het vleeskalveren bedrijf waren nog geen kalveren aanwezig. Of er nog verdere maatregelen nodig zijn zal worden bepaald nadat de laboratorium testuitslagen bekend zijn. De kalveren in het andere bedrijf zijn geblokkeerd voor de slacht tot de uitslag bekend is.

Amitraz is niet in de eieren van de betroffen pluimveebedrijven aangetroffen. De resultaten van de Fipronil test zijn nog niet bekend op dit moment.

Amitraz is overigens 1 van de 2 insecticiden die volgens Amerikaans onderzoek de grote bijensterfte wereldwijd veroorzaakt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *