H3N1 vogelgriep: België start gecoördineerde aanpak.

De Belgische overheid is gestart met de gecoördineerde aanpak van de momenteel heersende H3N1 vogelgriep.

De Belgische FAVV heeft de opdracht gegeven aan de Nederlandse partner TCC-Group om te starten met de ruimingen van de door met H3N1 vogelgriep getroffen pluimveehouders in België. Een en ander is reeds eerder overlegd door het ministerie FAVV en de koepel van pluimveehouders.

Schadeloosstelling Belgische pluimveehouders mogelijk.

De pluimveehouders in België krijgen, wanneer ze volgens de gecoördineerde aanpak van het FAVV werken, een vergoeding van de schade die zij als gevolg van de H3N1 vogelgriep lijden.

Alleen als zij volgens deze werkwijze werken, worden de pluimveehouders gecompenseerd. Als men zich daar niet aan houd vindt er dus geen compensatie plaats.

H3N1 Belgie: FAVV geeft opdracht besmette pluimvee te ruimen aan de TCC-group
H3N1 Belgie: FAVV geeft opdracht besmette pluimvee te ruimen aan de TCC-Group

FAVV geeft TCC-Group opdracht tot ruiming H3N1 kippen.

De FAVV heeft opdracht verleend aan de TCC-Group uit Amsterdam om de ruimingen uit te voeren. De TCC-Group voert een volledige ruiming uit.

De dieren worden op een diervriendelijke manier ingeslapen. Ook vind coördinatie van de afvoer van de kadavers plaats door medewerkers van de TCC-Group. Door deze aanpak wordt de pluimveehouder volledig ontzorgd wat de ruiming van hun dieren betreft.

Hoe kom je in aanmerking voor de compensatie regeling.

Pluimveehouders uit België die van de H3N1 vogelgriep regeling gebruik willen maken dienen volgens de FAVV contact opnemen met uw LCE.

Meer informatie kunt u vinden op de website van de FAVV:
http://www.favv.be/dierengezondheid/h3/h3.asp

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *