Bemexcide absorptie: middel voor schoonmaken fipronil stallen en kippen?

Is Bemexcide absorptie het nieuwe wondermiddel voor het schoonmaken van de stallen en kippen?

Sinds vandaag is er een bedrijf dat claimt een stof te hebben die pesticiden als fipronil opneemt. De stof Bemexcide absorptie zou zowel kunnen worden gebruikt voor het schoonmaken van met fipronil besmette stallen. Het zou ook als additief in kippenvoer kunnen worden gebruikt om finopril uit de maag van de kippen te verwijderen. Ook kan het over de vloer worden gestrooid waardoor het de fipronil uit de mest bind. De gebonden fipronil kan dan niet meer in de kip vrijkomen bij inname.

Bemexcide Absorptie is volgens de fabrikant een klinisch bestudeerd product dat de eigenschap heeft pesticiden als biociden en fipronil te binden welke in het maag darmstelsel zich bevinden. Bemexcide Absorptie is in staat in opgeloste vorm ook buiten het maag/darm stelsel aangetroffen pesticiden/biocides te neutraliseren.

Hier kan je Bemexcide Absorptie verkrijgen in zakken van 25 Kg. Ook vindt je hier meer over het gebruik van het middel voor het schoonmaken van kippenstallen.

Sproeimiddel voor het schoonmaken van stallen:

Bemexcide Absorptie als sproeimiddel zodanig aanmaken dat de slurrie een goede vermenging kan realiseren met het te behandelen oppervlak. Na droging dient de substantie verwijderd te worden en afgevoerd in een daarvoor geschikt depot.

Het middel zou men ook in poeder vorm ruimschoots over de vloer kunnen strooien, om zodanig te binden met de verse mest. Alhoewel Bemexcide Absorptie primair bedoeld is in een wateroplossing zal verse mest ook een verbinding aangaan. Bij het weer opeten van de mest zal geen circulaire rondgang vinden van de fipronil aangezien deze nu gebonden is.

Aanmaken met water

Bemexcide Absorptie aanmaken met water, zodanige hoeveelheid dat het nog te verspuiten valt,  niet vernevelen,  alles raken. Bij voorkeur met een borstel extra goed inwrijven.  De slurrie goed laten inwerken, minimaal 24 uur, vervolgens verwijderen. Het  product zal na opdroging en vermenging met het oppervlakte verkruimelen en loslaten.

Er van uitgaande dat  een evt pesticide gebonden is, zal door opname niet in de kip worden losgelaten, maar direct worden uitgescheiden.

Bemexcide absorptie aditief opname binding finopril en andere pesticiden

 

Bemexide als additief aan het kippenvoer toevoegen

Bemexcide Absorptie wordt toegepast om aanwezige pesticiden te binden die in het maag/darmkanaal aanwezig zijn. Let wel pesticiden/biocides in het opgeslagen vetweefsel worden niet geabsorbeerd, deze dienen eerst via een dieet worden losgemaakt uit het weefsel.

Bemexcide Absorptie (BA) is een product dat als additief wordt toegepast in kant en klare mengvoeders. Bemexcide Absorptie (BA) kan ook in een slurrie worden toegepast in een stalomgeving. belangrijk hierbij is voldoende vocht te hebben om een daadwerkelijke binding te creëren met het te behandelen oppervlak. Bij een te droge oplossing zal geen voldoende menging ontstaan en het effect minder of in geheel niet plaatsvinden.

Invitra:

Maximum dosering Bemexcide Absorptie is 20 gram/ per kg compleet voer, dit geldt voor alle dieren in het algemeen. Bij gelijktijdig gebruik van macroliden zal de werking worden geminimaliseerd en dus geen effect hebben. Van alle soorten zeolieten is Bemexcide Absorptie, volgens klinische studies, de best bindende soort. Bemexcide Absorptie kan niet voor een langere periode gebruikt worden als voedings additief (max 3 weken) aangezien in het maagdarm stelsel een deel van de vitamines en aminozuren gebonden worden en direct worden uitgescheiden.  Bemexcide Absorptie valt binnen de Skal normering EN 558. het is hierdoor ook geschikt voor BIO

Let op bij gebruik van Bemexide in Pluimvee:
Het gelijktijdige gebruik met andere coccidiostatica dan Robedin is gecontraïndiceerd met het gehalte aan Bemexcide Absorptie(BA) boven 5000mg/kg. Gelijktijdig gebruik dient dus vermeden te worden.

In de Praktijk:

Door studies is reeds aangetoond dat Bemexcide fipronil bindt. In het recente weekend (5-8-2017)is door een geaccrediteerd laboratorium uit Rotterdam in opdracht van ons een labtest uitgevoerd om te onderzoeken of  Bemexcide ook in een stalomgeving zal functioneren. Het onderzoek is tweemaal uitgevoerd en heeft aangetoond dat Bemexcide Absorptie fipronil bindt en niet meer loslaat.  De enig andere manier om fipronil te verwijderen is verhitten tot tenminste 200 graden, dan zal de fipronil oplossen en verbranden.

Op de vloer strooien om verbinding met mest aan te laten gaan

Vanuit  het laboratorium wordt het extra advies gegeven om de Bemexcide Absorptie ook in poeder vorm ruimschoots over de vloer te strooien. Het kan dan binden met de verse mest. Alhoewel Bemexcide Absorptie primair bedoeld is in een wateroplossing zal verse mest ook een verbinding aangaan. Bij het weer opeten van de mest zal geen circulaire rondgang vinden van de fipronil aangezien deze nu gebonden is.

Schoonmaak Protocol pesticiden als fipronil:

Zet de stal in met een voorweek-middel, dit moet ruimschoots aangebracht worden om het oppervlak gereed te maken om de fipronil los te maken.

Verspreid het aangemaakte product  Bemexcide ruimschoots in de stal en laat dit opdrogen. De afvallende schilfers en bladders hebben de pesticide opgenomen en hebben dit ingesloten. als  alternatief kan de stal ook uitgespoten worden.

Nadat de stal behandeld is, wordt vanuit het lab  het extra advies gegeven om de Bemexcide Absorptie ook in poeder vorm ruimschoots over de vloer te strooien. Het kan dan binden met de verse mest. Alhoewel Bemexcide Absorptie primair bedoeld is in een wateroplossing zal verse (natte) mest ook een verbinding aangaan. Bij het weer opeten van de mest zal geen circulaire rondgang vinden van de fipronil aangezien deze nu gebonden is.

Mag Bemexcide toegepast worden?

Bemexide Absorptie (handelsnaam van Mercator-groep) is gecertificeerd volgens GMP+ het is toegelaten in FEED, daarnaast valt het binnen de normen voor FOOD.

Is er iets over dioxine bekend,  ja natuurlijk als het in FEED mag worden toegepast moet het gecontroleerd zijn en binnen de norm vallen. Ons product wordt al jarenlang gemonitord op zware metalen, dioxines, pcb’s enz enz.

Is er veel ervaring op dit gebied, nee gelukkig niet. Het is voor iedereen een nieuw fenomeen. Echter het is voor ons geen onbekend terrein, ook op humaan gebied hebben wij pesticide binders.  Echter het klakkeloos toepassen van een binder heeft geen zin, je moet wel de specifieke fysische eigenschappen van de diverse grondstoffen weten. Wij richten ons specifiek op de stalomgeving.

Zijn er nog meer middelen om fipronil te elimineren?

Welke middelen helpen nog meer? Wij horen veel middelen langs komen en nu langzamerhand komen daar ook de labtests van.  Spiritus met groene zeep schijnt niet te helpen. Hogedruk-reinigen met hoge temperatuur schijnt niet te helpen, bepaalde ontsmettingsmiddelen, niets officieel van gehoord, is nooit getest en er ook niet bedoeld voor een dergelijke situatie, een stapeling van chemie is niet onmogelijk.

Fipronil snel niet meetbaar met peroxide

Het inzetten van de stal/ stellingen met peroxide heeft  direct  tot gevolg dat de fipronil niet meer meetbaar is, maar accuut wordt omgezet in Solfon, dit is dus een ongewenst effect en ook geen oplossing is.

Het bestrijden van toxines is totaal wat anders dan het bestrijden van pesticiden. De moleculaire structuur is geheel anders, de opbouw van de OH groepen komen niet overeen. Het uitdrijven van (myco)toxines is wat anders dan het binden of neutraliseren van een pesticide/biocide. Dit is namelijk een chemische substantie.

Hier kan je Bemexcide Absorptie verkrijgen in zakken van 25 Kg. Ook vindt je hier meer over het gebruik van het middel voor het schoonmaken van kippenstallen.

No Responses

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *