Boenen bij de Boeren: Burgers helpen bij schoonmaken Fipronil kippenstallen

De Burgemeester van Barneveld, dhr. Van Dijk roept burgers op om als vrijwilliger mee te helpen bij de het schoonmaken van met Fipronil besmette kippenstallen.

Boenen bij de Boeren: vrijwilligers worden opgeroepen te helpen bij schoonmaken kippenstallen

Tijdens een besloten informatiebijeenkomst voor de getroffen pluimveehouders die werd gehouden in de Midden Nederland Hallen werd de actie Boenen bij de Boeren gelanceerd. Tegen de honderden pluimveehouders aldaar aanwezig gaf de Burgemeester aan “Wij laten jullie niet in de steek” Met ingang van vandaag kunnen vrijwilligers zich melden om the helpen bij het schoonmaken van met Fipronil besmette stallen.

De eerste aanmeldingen om te helpen schoonmaken zijn al binnen

Ondertussen hebben de lokale Scouting groep en scholen uit de omgeving al aangegeven te helpen. De leerlingen van de scholen doen verrichten de werkzaamheden in hun eigen tijd en kunnen hier extra studiepunten mee verdienen.

Boenen bij de Boeren: Burgers helpen bij schoonmaken Fipronil kippenstallen

Burgemeester Barneveld roept vrijwilligers op te helpen bij schoonmaken besmette kippenstallen. Foto: Omroep Gelderland

En er is nogal wat werkt aan de winkel. Afgelopen week waren in heel Nederland nog ruim 600 kippenstallen geblokkeerd door de NVWA omdat er nog Fipronil werd gemeten in de stallen. Veel van deze stallen staan in de Gelderse Vallei (Regio Ede Barneveld red.)

Schoonmaken van met fipronil besmette stallen lastiger dan gedacht

De Fipronil, die was bijgemengd in het anti-bloedluismiddel Dega16 is heel lastig te verwijderen. Volgens de vice voorzitter van de LTO afdeling Gelderse Vallei is het verwijderen erg complex. “het is om moedeloos van te worden. Niemand verwachte dat dit spul zo moeilijk te verwijderen zou zijn.

Ruien: Fipronil daling in kippen gaat ook veel langzamer dan gedacht

Veel boeren hebben hun kippen laten ruien in de hoop hierdoor het Fipronil gehalte in de eieren omlaag te brengen. Nu de kippen eindelijk weer aan de leg zijn geraakt blijkt de hoeveelheid van het pesticide Fipronil in de eieren vaak nog steeds te hoog. In enkele gevallen is die zelfs nog hoger dan voorheen. Hierdoor besluiten veel pluimveehouders alsnog om hun kippen dan toch maar te ruimen.  Ruimingsbedrijf TCC group is gespecialiseerd in het ruimen van pluimveebestanden.

Kosten blijven doorlopen terwijl geen zicht is op wanneer weer kan worden geproduceerd

De kosten voor de pluimveehouders zijn gewoon niet meer op te brengen. Velen zitten al maanden zonder inkomen door het Fipronil schandaal. Volgens van Elten staan er diverse pluimveebedrijven op omvallen. Hij weet alleen niet hoeveel. Sommige kippenboeren mogen uit de ene stal wel eieren leveren, maar uit de andere stal niet. In dat geval zijn er in elk geval nog inkomsten. Ook op gemengde bedrijven is de situatie minder nijpend. Bij deze bedrijven zijn bijvoorbeeld ook koeien en of varkens aanwezig.

Veel kippenboeren kampen door de situatie met psychologische problemen. In Ede en Barneveld worden door speciale coaches zogenaamde keukentafelgesprekken gevoerd met de pluimveehouders. Hierbij wordt een luisterend oor geboden en indien noodzakelijk ook verwezen naar de hulpverlenende instanties.

Ook veel toeleveranciers dreigen in de problemen te komen. Als de kippenboeren omvallen kunnen zij de rekeningen van de toeleveranciers niet meer voldoen. Hierdoor kunnen deze bedrijven ook omvallen.

Gemeenten steunen pluimveehouders Gelderse Vallei financieel

De gemeente Barneveld heeft reeds 150.000 euro beschikbaar gesteld voor de pluimveehouders. Ook de gemeente Ede heeft al aangegeven geld vrij te maken voor de ondersteuning van pluimveehouders in hun gemeente. Het geld zal door de Europese Mededingingsregels niet direct aan de kippenboeren worden verstrekt. Er wordt nog gekeken hoe het geld het beste kan worden ingezet zodat de pluimveehouders er baat bij hebben.

De bijeenkomst van afgelopen woensdagavond was georganiseerd op initiatief van de gemeenten die samen de Gelderse Vallei vormen. Dit in samenwerking met Landbouw organisaties LTO en de NVP. Samen staan zij aan de wieg van de “Boenen bij de boeren” actie.

Jan Brok is Pluimveeconsultant in de regio en daarom als coördinator aangesteld. Er zijn al veel aanmeldingen binnen. De aangemelde personen worden door hem gekoppeld aan de boeren die hulp kunnen gebruiken. De burgemeester hoopt op een “leger van vrijwilligers¨.  We gaan samen met de boeren poetsen en boenen” Het is nu de tijd om aan te pakken. Wilt u ook helpen?

Meld je dan aan via: boenenbijdeboeren.nl

Wilt u als pluimveehouder uw kippen toch laten ruimen?
Ruimingsbedrijf TCC group is al meer dan 15 jaar gespecialiseerd in het ruimen van pluimveebestanden.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *