Leghennen met H3N1 vogelgriep geruimd met CO2

Momenteel heerst er een laag pathogene vogelgriepvirus in België. Er zijn diverse pluimveebedrijven met leghennen besmet geraakt met het H3N1-virus. Vanuit de Belgische overheid was het lang onduidelijk wat er met het besmette pluimvee gedaan moest worden. Nu is er een akkoord waar is besloten om de H3N1 kippen door middel van CO2 te ruimen.

Na het artikel van gisteren over de Belgische overheid geeft opdracht tot ruimen leghennen, wil ik graag wat verder ingaan op de redenen en hoe de ruimingen plaats vinden.

TCC-Group heeft 15 jaar ervaring in het ruimen van Pluimvee en staat voor o.a. de Belgische overheid stand-by in het geval van uitbraak. Het bedrijf is actief in diverse landen, zowel binnen als buiten de EU. Nu heeft de Belgische overheid TCC-Group opdracht gegeven voor het ruimen van alle met H3N1 vogelgriep besmette stallen in België.

TCC-Group enige bedrijf met toelating CO2 ruimingen.

De TCC-Group heeft als enige in Europa de toelating voor het gebruik van CO2 om pluimvee te doden in de stal. De bestrijding vindt plaats door de dieren in een hermetisch gesloten stal met kooldioxide te vergassen en vernietigen.
TCC-Group zorgt ervoor dat de vogels die besmet zijn op een efficiënte wijze worden gedood. Dit gebeurt volgens de Europese wet en regelgeving.

TCC-Group kan dieren ruimen in het geval van het uitbreken van vogelgriep, MKZ Afrikaanse varkenspest AVP of andere dierziekten.

Middels een uitgebreid netwerk van meerdere partners is de TCC-Group in staat om grote dierbestanden te ruimen met behulp van de beste methodes en hoogste hygiënische voorzorgmaatregelen om de ziektes in te dammen.

met H3N1 vogelgriep besmette leghennen worden door TCC-Group geruimd met CO2
Belgische overheid FAVV geeft TCC-Group opdracht met H3N1 bestmette leghennen te ruimen.

Waarom ruimen van leghennen met CO2 de beste optie is

Ruimen van het pluimvee dat besmet is met het H3N1-vogelgriepvirus is de beste optie. Leghennen laten uitzieken en vervolgens weer in productie laten komen, is niet verstandig.
Door beschadiging aan de eileiders komt de ei productie niet of nauwelijks meer op gang. De eieren die de hennen na uitzieken nog leggen zijn onverkoopbaar.
Daarom wordt leghennenhouders aangeraden om deze hennen te laten ruimen. Ook kan het bedrijf hierdoor weer sneller op volle productie draaien.

Nu snel ruimen om het H3N1 vogelgriep virus te stoppen

Nu er is besloten om het pluimvee te laten ruimen door TCC-Group, moet dat ook zo snel mogelijk gebeuren. Besmette bedrijven moeten namelijk binnen een bepaalde periode geruimd worden. Dit om te voorkomen dat het virus zich verder kan verspreiden en dus nog meer dieren kan treffen.

Een bedrijf met pluimvee dat besmet is voor de publicatie van het KB en na 1 april, heeft 21 dagen de tijd na het bevel tot het ruimen van het FAVV om het pluimvee te ruimen.

Is het pluimvee na publicatie van het KB is besmet, dan heeft een bedrijf 14 dagen de tijd na het bevel tot ruiming om de dieren te laten ruimen.

TCC-Group zorgt voor een gecontroleerde en goed georganiseerde CO2 ruiming van de besmette leghennen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *