Fipronil onderzoek eierketen Sorgdrager nog dit jaar afgerond

Eind augustus werd er door het kabinet al de belofte gedaan dat er een uitgebreid onderzoek zou komen naar de achtergronden van het Fipronil schandaal. Het onderzoek moet ook nieuwe ideeën opleveren om de voedselveiligheid in de eierketen te kunnen garanderen.

Doel is om te leren uit deze crisis volgens minister Kamp. De voormalige minister van Justitie Sorgdrager gaat snel aan de slag. Zij streeft erna om haar onderzoek af te ronden op 31 december 2017 aldus informeerde de minister van landbouw de Tweede Kamer.

onderzoek Sorgdrager Fipronil besmette eieren en eierketen

Onderzoek Sorgdrager naar verantwoordelijkheid eierketen

Uit het onderzoek moet zowel de rol als ook de verantwoordelijkheid van partijen onder de loep worden genomen. Dit geld zowel voor de eierketen, als ook voor de toezichthouders. Centraal staat de vraag hoe de voedselkwaliteit voor de besmetting met fipronil werd geborgd. Het onderzoek is onder andere gericht op het coderingssysteem IKB-ei (dat tijdens de crisis goed van pas kwam overigens). Maar ook wordt gekeken naar IKB pluimvee servicebedrijven. Tevens word gekeken of de pluimveebedrijven zelf controleerden of middelen die gebruikt werden wel waren toegestaan voor gebruik binnen hun bedrijf.

Verder bekijkt Sorgdrager hoe de afhandeling van de crisis is aangepakt. Bij dat laatste komen ook andere EU-landen en de Europese Commissie in beeld.

Ook nog onderzoek fipronil door de onderzoeksraad voor de Veiligheid

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft eerder al aangekondigd om een onderzoek te starten naar de fipronil crisis. In het bijzonder word gekeken naar het functioneren van het voedselveiligheidssysteem. Dit onderzoek staat los van het onderzoek van Sorgdrager. Wel wordt er gekeken of samenwerking en uitwisseling van informatie mogelijk is tussen beide onderzoeken.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *