Geld voor onderzoek bestrijding bloedluis bij kippen

Provinciale Staten van de Provincie Gelderland heeft afgelopen woensdag het volgende besloten:
Zij gaat geld uittrekken voor het wetenschappelijk onderzoek naar het bestrijden en voorkomen van bloedluis bij kippen.

SGP en ChristenUnie hadden Provinciale Staten gevraagd om steun voor de door het Fipronil-schandaal getroffen kippenboeren. Volgens de Europese regelgeving is het echter niet toegestaan om de betrokken pluimveehouders in moeilijkheden te ondersteunen.

Het Poultry Expertise Center in Barneveld ontvangt extra geld van de Provincie voor onderzoek naar de bestrijding van bloedluis bij kippen

Bloedluis /mijt

Fipronil in kippen is ondernemersrisico

Ook vinden meerdere partijen dat de nu ontstane problemen onderdeel zijn van het ondernemersrisico. “Als je voedselproducent bent, dan heb je een bijzondere verantwoordelijkheid” aldus gedeputeerde Jacob van Dijk

Meer geld van Provincie naar Poultry Expertise Center voor onderzoek bloedluis

Roch wil een meerderheid in de Provinciale Staten dat de getroffen pluimveehouders hulp krijgen. Dit gaan ze doen door extra middelen vrij te maken voor het Poultry Expertise Center in Barneveld. Het P.E.C. geeft de getroffen pluimveehouders hulp bij het regelen van de praktische zaken. Ook ontvangen zij morele steun wanneer zij telefonisch met het P.E.C. bellen.

Potje voor sterk platteland in Gelderland

Jan Jacob van Dijk, de Gelders gedeputeerde gaf woensdag ook aan dat er wel een potje met geld is. Dit geld is aanwezig in het programma Agenda Vitaal Platteland. Het is bedoeld om plannen mee te financieren die zorgen voor een economisch sterker platteland in de provincie Gelderland. Hier aan hangt wel de voorwaarde dat de pluimveesector zelf met voorstellen dient te komen.

ChristenUnie en SGP zijn blij met de gedane toezeggingen, aldus Statenlid Dirk Vreugdenhil. ” We realiseren ons dat dit slechts een kleine stap is en zullen ons blijven inspannen om de pluimveehouders te blijven ondersteunen.” De motie, ingediend door ChristenUnie en SGP werd gesteund door de VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, 50+ en D66.

Doosjes met eieren naar de voedselbank

De fractie van de ChristenUnie had voor elk Statenlid een doosje met Fipronil vrije eieren  meegenomen. Daarom is door de SP is verzocht om deze aan te bieden bij de voedselbank. Hiertoe werd aldus besloten tijdens de vergadering.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *