H3N1 vogelgriep België: EU geeft toestemming kippen te ruimen

Volgens de federale minister van landbouw van België, dhr Ducarme, heeft België toestemming gekregen van de Europese Commissie om een vergoeding te betalen aan pluimveehouders die zijn getroffen door H3N1 vogelgriep.

Volgens Ducarme van België, is er met Euro commissaris Phil Hogan al een principe accoord gesloten over de bestijding van H3N1 vogelgriep.
Het gesprek tussen ducarme en de Vlaamse minister van landbouw (Koen van den Heuvel) met Hogan, vond plaats op 11 juni.

H3N1 Vogelgriep, wat is dat?

H3N1 betreft een laag pathogene variant. Ook wel LPAI genoemd.
Deze variant heeft een beperkte sterfte, maar richt wel lange tijd veel economische schade aan bij de pluimveehouders. Ook is deze variant zeer besmettelijk.
Als de kippen niet geruimd worden, dan kan het virus dus gemakkelijk overslaan. Dat kan zijn naar andere stallen van dezelfde pluimveehouder, of zijn collega ondernemers.

Het laagpathogeen H3N1 vogelgriep virus is in ruim 2 maanden tijd al op meer dan 70 pluimvee boerderijen geconstateerd. Het gros van de besmette pluimveebedrijven is in West Vlaanderen gevestigd.

Ruimingsplan werd gezien als staatssteun

De EU zag het reeds opgestelde ruimingsplan dat reeds eerder door de Belgische overheid en de pluimvee organisaties was opgesteld en in principe al akkoord was als staatssteun. Dit omdat dit virus officieel niet hoeft te worden gemeld, en er ook geen plicht tot bestrijding is.
En omdat staatssteun niet is toegestaan zou het plan daarom van tafel moeten.

Uiteindelijk is de EU toch overstag gegaan. Er worden wel nog de nodige eisen gesteld aan de pluimveehouders.
Zij dienen hier aan te voldoen in voor een vergoeding in aanmerking te kunnen komen.

Zo dienen zij de bio veiligheid maatregelen correct te hebben nageleefd. Ook als zij zelf verantwoordelijk blijken te zijn voor de besmetting van hun pluimvee zal niet worden uitgekeerd.

De vergoeding is er voor pluimveehouders die door de ruiming de verspreiding van het virus beperken.

Pluimveehouders dienen volgens het door de pluimvee sector en de Belgische minister van landbouw te melden bij de TCC-group om de ruiming te laten verzorgen.

Ducarme heeft aangegeven blij te zijn dat de EU zich uiteindelijk kan vinden in de moeilijke situatie van de Belgische pluimveehouders.

Ruimingsplicht verwacht.

Er wordt nog nader overleg gevoerd over wat er zal worden vergoed. Ook moet nog worden gekeken welke bedrijven geruimd moet worden. Ook is nog niet duidelijk of er een ruimingsplicht komt. Volgens Chombaere word er wel een ruimingsplicht voor de met H3N1 vogelgriep besmette kippen verwacht. De vergoeding zal ook beschikbaar worden gesteld aan bedrijven die al eerder vrijwillig hun dieren hebben geruimd. Dit was al eerder de intentie van de Belgische overheid en de organisaties uit de pluimvee sector.

De landelijke bond van pluimveehouders heeft goede hoop dat met dit akkoord er snel zal kunnen worden gestart met de ruimingen.

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *