IKB certificering moet verplicht worden volgens Tweede Kamer

De zelfregulering in de pluimveesector is nu op basis van vrijwilligheid van de pluimveehouders. Door het Fipronil schandaal is er twijfel over de zelfregulering in de pluimveesector. Een deel van de Tweede Kamer vraagt zich af of het huidige Systeem van zelfregulering IKB-Kip en IKB-ei wel goed genoeg werkt. Zij zien graag dat de IKB certificering verplicht word gesteld.

Tweede deel Fipronildebat

Afgelopen donderdag waren minister van Landbouw Henk Kamp en minister Edith Schippers van Volksgezondheid aanwezig bij het Fipronildebat. Tijdens het tweede deel van het Fipronildebat gevoerd in de Tweede Kamer was het onderwerp ook weer de handelingen van de NVWA.

IKB-Kip en IKB-ei: is IKB certificering wel voldoende?

Maar Rik Grashoff (GroenLinks) stelde vragen over de vrijwilligheid van het IKB systeem om de kwaliteit van de eieren en het kippenvlees te garanderen. Door hem werd een motie ingediend om IKB certificering voor alle pluimveehouders verplicht te stellen.

SP vraagt om meer toezicht sector.

Tijdens het debat stelde Frank Futselaar (SP) dat het systeem van zelfregulering door de sector gefaald heeft. Hij vroeg de minister om te onderzoeken of hier meer toezicht van de NVWA nodig is.

D66 wil versterking van IKB Kip als juiste promotie Nederlandse Kip en Eieren

D66-er Tjeerd de Groot  vond echter dat IKB Kip verder moest worden versterkt. Het is immers de beste manier van promotie voor de Nederlandse producten om vertrouwen te tonen in het controlesysteem dat is gebruikt. Wel werd gevraagd of de NVWA het IKB certificering systeem zou willen toetsen. “Voor D66 is de kwaliteitsverbetering van de private systemen het centrale issue.” aldus de Groot. Hij heeft daar wel een punt. Het IKB-ei systeem heeft immers goed gewerkt om de partijen besmette eieren snel uit de handel te kunnen nemen.

IKB certificering Controleer of je ei veilig is en geen fipronil bevat

Het is nog te vroeg om conclusies te trekken.

Volgens Minister Henk Kamp waren de voorstellen voorbarig. Er is immers reeds een onderzoek naar de affaire gestart door Winnie Sorgdrager. Daarom wilde hij nog geen conclusies trekken. Maatregelen moeten wachten totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. Sorgdrager heeft beloofd dat het onderzoek voor eind van dit jaar zou moeten zijn afgerond. Ook wordt een werkgroep opgericht door het Ministerie van Landbouw, samen met de landbouworganisaties en de betrokken ketenpartners. Deze dient om het controlesysteem verder te verbeteren.

Minister Kamp wil de nieuwe werkgroep niet voor de voeten lopen door besluiten te nemen voordat de werkgroep verslag heeft gedaan.

Nog geen compensatie voor pluimveehouders in Nederland

SGP-er Elbert Dijkgraaf diende een motie in waarin hij vraagt om onderzoek naar staatssteun voor de pluimveebedrijven. In België kan het wel, stelde hij, ” en dan is het onbegrijpelijk dat de Nederlandse overheid zegt dat staatssteun niet past binnen de Europese regels.”

Minister Kamp wees erop dat België slechts had aangekondigd staatssteun aan te melden bij de Europese Unie, maar dat dat nog niet was gebeurd. „Uit het Belgische voornemen kun je dus niet concluderen dat staatssteun in dit geval geoorloofd is”, stelde hij.

Belgie heeft een noodfonds voor de pluimveehouders opggericht.

Echter is nu bekend geworden dat de Belgische staat een noodfonds heeft waaruit de ruimingen van Fipronilkippen van de Belgische pluimveehouders worden betaald. De Belgische pluimveehouders kunnen zo contact opnemen met de TCC-group uit Amsterdam om hun bedrijf te laten ruimen. Verder zijn er diverse andere regelingen reeds beschikbaar gesteld voor de Belgische pluimveehouders. Voor de Nederlandse pluimveehouders zijn er wel regelingen als b.v. uitstel van belastingen en garantstellingen voor overbruggingskredieten. Maar de kosten blijven voor rekening van de pluimveehouders.

Nederland gaat eerst onderzoek afwachten

Omdat Nederland in het verleden ook geen staatssteun heeft verleend bij de vogelgriep en de extreme hagelschade, zou het volgens Henk Kamp vreemd zijn om in het geval van het Fipronil schandaal hier van af te wijken. Of en in hoeverre de NVWA schuldig is aan de crisis moet blijken uit het rapport van de commissie Sorgdrager.

Oorzaak Fipronilcrisis

Maar de oorzaak van de crisis ligt bij het bedrijf ChickFriend, dat een middel heeft gebruikt dat niet is toegelaten. Volgens Hennie de Haan  van de pluimveevakbond bij een vandaag afgelopen week, was DEGA16 echter wel toegelaten. De pluimveehouders wisten niet dat de Fipronil er doorheen was gemengd. Maar Kamp vindt dat een aantal bedrijven niet hebben gecontroleerd of de bloedluisbestrijders van ChickFriend de juiste vakbekwaamheids diploma’s bezaten. En ook de controle of de middelen waren toegelaten zouden niet hebben plaatsgevonden. Kamp vindt dat daar het probleem zit. Hij is niet van plan om alle schuld alleen bij de NVWA neer te leggen.

Hoe verder met de pluimveehouders?

Kamp wacht dus het onderzoeksrapport af. Vraag is nu echter: Hoe veel pluimveebedrijven gaan er failliet voor het einde van het jaar. Veel pluimveehouders in Nederland zitten met de handen in de haren. Ze hebben zo veel aan kosten gemaakt en zijn nu naar hun gevoel alles kwijt. Het zou de overheid sieren om ze zo goed mogelijk te ondersteunen. De pluimveesector heeft hier ook niet om gevraagd.

 

Naar een artikel van Pluimveeweb

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *