Italië en Spanje ontdekken Fipronil eieren uit Roemenië en Polen

Woensdag 30-8-2017 zijn er ernstig vergiftigde Fipronil in eieren afkomstig uit Roemenië ontdekt in Italië. Met een waarde van 1,2 mg per kilo is dit de hoogste waarde tot nu toe gemeten. Het is 60x zoveel als is toegestaan. Hoe veel zijn er al verkocht en opgegeten is onbekend..

In Spanje is ook een grote partij eieren afkomstig uit Frankrijk met teveel Fipronil ontdekt. Volgens de Spaanse overheid zijn deze eieren niet in de handel gekomen, maar direct geblokkeerd en vernietigd.

Fipronil Eieren spanje en italie zijn vernietigd en wachten op afvoeren

Fipronil eieren duiken overal in Europa op

Er lijken in Europa meerdere bedrijven de bloedluis met DEGA16 met Fipronil te hebben bestreden voor pluimveehouders. Logisch ook, ik had al eerder gemeld dat de Fipronil vanuit Roemenië aan Poultry-Vision was verkocht en deze het Fipronil door DEGA16 mengde, soms samen met Amitraz. En dat Poultry-Vision het DEGA16 daarna doorverkocht naar landen als o.a. Polen, en Roemenië.

Zoals ik al eerder melde zit ook in eieren uit o.a. Polen Hongarije en Duitsland Fipronil. In deze landen is ook door andere bloedluisbestrijders dan Chickfriend dit middel gebruikt. Doordat de diverse Europese landen andere normen hanteren of verkeerd toepassen is het een chaos. Daardoor mogen ze in die landen wel worden verkocht terwijl de waarden te hoog zijn. Ze zijn vaak hoger dan in de Nederlandse eieren is gemeten. Er word dus echt met meerdere maten gemeten. Nederland, België en Duitsland hanteren alle drie andere normen. Gelukkig hanteert Nederland de laagste norm, maar eigenlijk zouden alle eieren met de stof Fipronil moeten worden vernietigd.

Nederland hanteert strengste norm voor eieren

Voor de bedrijven die hun kippen ruien hanteert de NVWA overigens ook die norm. Eieren die onder de 0,005 mg aan Fipronil bevatten mogen niet worden verkocht. Pas als er helemaal geen Fipronil meer in de eieren zit worden de bedrijven gedeblokkeerd. Om die reden kiezen sommige kippenboeren die bezig zijn met ruien van de kippen toch voor een ruiming. Ze lopen immers de kans op dubbele kosten als na het ruien de norm niet wordt gehaald en er toch geruimd moet worden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *