NCD Virus / Newcastle Disease uitbraak in België

Newcastle Disease, beter bekend als NCD Virus is afgelopen week aangetroffen bij een pluimveehouder in België. De getroffen pluimveehouder heeft de TCC-group uit Amsterdam ingeschakeld om de dieren te ruimen.

NewCastle Disease / NCD Virus wordt veroorzaakt door een virus dat wordt verspreid door aanraking. Daarom word het ook wel de pseudo vogelpest genoemd.
De kippen verspreiden het virus door directe aanraking, maar ook via de mest. Het virus kan in de mest langere tijd overleven.

Het NCD Virus is een zogenaamd paramyxovirus.

Het virus is zeer besmettelijk. Het komt vooral voor bij: kippen, kalkoenen, struisvogels en kwartels. Ook kanaries en papegaaiachtigen zijn erg gevoelig voor dit Avulavirus.

Het virus kan worden overgedragen door minder gevoelige soorten. Zo kunnen eenden en ganzen het virus bij zich dragen en overbrengen zonder zelf ziek te worden. Het is voldoende als groepen besmette wilde vogels ook maar in de buurt van gedomesticeerde vogels verblijft. Naast de verspreiding door aanraking kan het virus namelijk ook door aerosolen (bv stof dat door de lucht waait) al worden besmet.

Pseudo-vogelpest

De ziekteverwekker is een ssRNA-virus:  het zogenaamde Avian paramyxovirus komt uit de familie van de Paramyxoviridae.

Vroeger vond de classificatie van het newcastle-virus plaats aan de hand van waar het virus in het dier het meest voorkwam. De symptomen van NewCastle Disease komen sterk overeen met die van vogelpest. Om die reden wordt het ook wel de pseudovogelpest genoemd. Hoe de ziekte zich aan het begin manifesteert (symptomen die zijn waar te nemen) is afhankelijk van de Virus variant.
Er zijn 4 virusvarianten met elk hun eigen symptomen en mortaliteit

De 4 varianten van het Newcastle Virus / NCD Virus:

Viscerotropic Velogenic

Het NCD virus bevind zich in de darmen.
Hoge ICPI / mortaliteit
De ziekte komt plotseling op
Het virus verspreid zich snel door de koppel / stal
Een sterke daling treed op in de productie van de eieren
Er is een verlaagde voeropname
De dieren krijgen een zware ademhaling
Dieren raken aan de diarree. Deze is groen van kleur.
De ogen van de dieren zijn ontstoken en de kam van de dieren wordt blauwig.
De mortaliteit / ICPI bij deze variant van NewCastle Disease is hoog. (meer dan 90% sterfte)

Neurotropic Velogenic

Het NCD Virus bevind zich in de hersenen.
Hoge ICPI / mortalieit
Acute ademhalingsproblemen
Er is een verlaagde voeropname
Een sterke daling treed op in de productie van de eieren
Ademhalingsproblemen als stevig hoesten
Trillen van de koppen
Verlamde poten en vleugels
De mortaliteit / ICPI bij deze variant van NewCastle Disease is hoog. (Tussen 10% en 20% sterfte)
Bij jongere dieren kan de mortaliteit / sterfte hoger zijn.

Mesogenic

gemiddelde sterfte
Afname van het gewicht van de dieren
Een daling in de productie van de eirenen van 1 tot 3 weken treed op
Er zijn acute problemen met de luchtwegen
De mortaliteit / ICPI bij deze variant van NewCastle Disease is gemiddeld. (Lager dan 10%)

Lentogenic

Lage sterfte
Symptomen zijn vaak subklinisch
er zijn lichte ademhalingsproblemen
Tijdelijke daling van de voeropname
lichte daling van de productie van eieren
Er is vrijwel geen mortaliteit / sterfte

Het NewCastle Virus is op 2 manieren dodelijk.

Het zorgt voor een (gedeeltelijke) verlamming van de dieren. Door de verlamming liggen veel kippen op hun zijkant. Ook treden er symptomen van zenuwbeschadiging op. De dieren houden dan hun kop scheef.

Eend met NCD Virus NewCastle Disease. Let op de hangende nek en het op een zijde liggen van het dier

Eend met NCD Virus / NewCastle Disease. Let op de hangende nek en het op een zijde liggen van het dier.

NewCastle Disease / NCD Virus tast de ademhaling aan.

Verder valt het de slijmvliezen (onderdeel van het ademhalingsstelsel) aan. In een kippenhok hoor je de besmette dieren vaak door de veel hogere tonen die zij voortbrengen.

NCD Virus nog lange tijd besmettelijk na overleving dieren

Dieren die de besmetting overleven zijn nog 3 a 4 weken besmettelijk en dienen dus in isolatie te worden gehouden. Het NewCastle Virus kan onder de juiste omstandigheden in mest maar liefst tot 12 maanden overleven.

Blootstelling van mensen aan NCD / NewCastle Disease

Mensen die worden blootgesteld aan de besmette vogels kunnen licht ontstoken ogen en griepachtige symptomen krijgen. Het Newcastle Virus is voor mensen niet dodelijk.De ziekteverwekker is een (-)ssRNA-virus het zogenaamde avian paramyxovirus 1 uit de familie van de Paramyxoviridae. Vroeger vond de classificatie van het newcastle-virus plaats aan de hand van waar het virus in het dier het meest voorkwam

Voorkomen van verspreiding van de NewCastle Disease / NCD Virus besmetting:

De dode kippen dienen te worden verbrand en diep te worden begraven.
De hygiëne op het erf dient goed te worden nageleefd.

Het virus kan niet goed tegen:
hoge temperaturen (180 minuten op 56graden Celsius of 30 minuten op 60graden Celsius.
een zure pH waarde
Carbolzuur en formaline
is gevoelig voor Ether

Let op dat kleding en vooral schoeisel goed wordt gereinigd.
Ook apparatuur die gebruikt wordt in de hokken en de vrachtwagens dienen goed schoon te worden gemaakt voordat zij het erf afgaan.
Op kleine schaal worden ook besmette eieren aangetroffen. Deze zijn te herkennen aan de afwijkende kleur van de schaal.

Economische schade door NewCastle Disease / NCD

De economische schade die het virus aan kan richten is groot. De sterfte in de hokken is groot. Ook is er sprake van een daling van de eierproductie (legdaling). Tevens worden er handelsbeperkingen opgelegd.

Vaccinatie van dieren besmet met het NCD Virus

In Nederland is het verplicht de dieren tegen het NCD Virus te vaccineren. Vroeger gebeurde dit door de dieren een injectie te geven in de vleugel. Tegenwoordig gaat dit op een diervriendelijker manier. De dieren krijgen dan tijdelijk even geen toegang tot het drinkwater. Het vaccinatiemiddel word daarna aan het drinkwater toegevoegd. Zodra het water dan weer aan de dieren beschikbaar wordt gesteld drinken alle dieren dan direct waardoor ze zo het vaccin binnen krijgen. Voor hobby pluimvee geld dat de vaccinatie in Nederland niet is verplicht. Echter wel als de dieren naar tentoonstellingen gaan.

NewCastle Disease / NCD Virus. Kippen worden op diervriendelijke wijze beschermd door vaccinatie

NewCastle Disease / NCD Virus. Kippen worden op diervriendelijke wijze beschermd door vaccinatie via het watersysteem.

 

Bestrijding van NCD / NewCastle Disease bij besmette dieren:

Volgens de wetgeving van de Europese Unie hoeven alleen de varianten van het newcastle-virus met een besmettingsgraad van ICPI>0,07 gemeld en bestreden worden.

Zodra de besmetting met het Newcastle Virus met een variant met een besmettingsgraad boven van  ICPI>0,07 is vastgesteld bij een dier wordt het dier en alle andere dieren in de stallen op het bedrijf geruimd.

Ook bij de bedrijven waarmee contact is geweest worden de dieren geruimd. Dit om te voorkomen dat het NCD Virus zich verspreidt.

Na het ruimen van de dieren worden de stallen ontsmet om infectie van een nieuw koppel dieren te voorkomen.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *