Ondersteuning pluimveehouders: eerste regelingen bekend

Walonië

België (Walonie) neemt maatregelen voor de ondersteuning van pluimveehouders die zijn getroffen door de fipronil besmetting. De pluimveehouders kunnen o.a. een schadevergoeding aanvragen. Verder zijn er nog 9 maatregelen om de pluimveehouders te ondersteunen in de noodzakelijk te maken kosten om hun bedrijf overeind te houden.

Vlaanderen

Vlaanderen neemt nog geen maatregelen, zij vinden dat de fraudeur moet betalen en klagen daarom het bedrijf Chickfriend aan.

Bankgaranties

Wel wil Vlaanderen bankgaranties afgeven voor overbruggingskredieten als die door banken worden verstrekt. In België zijn nog 35 pluimveebedrijven geblokkeerd. Volgends de FFAV

Bankgaranties en overbruggingskredieten hard nodig. Ruimen en hokken schoonmaken kosten boeren veel geld. de kosten lopen gewoon door

Nederland

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in het overleg met de sector toegezegd dat pluimveehouders die getroffen zijn in de fipronil-affaire, uitstel van betaling kunnen aanvragen voor de heffing voor het diergezondheidsfonds (DGF). De betalingsverplichting blijft bestaan. Het is alleen uitstel van betaling.

Uitstel van betaling van de DGF premie voor getroffen pluimveebedrijven

De definitieve aanslag voor de diergezondheidsheffing 2016 ligt inmiddels bij de meeste pluimveehouders op de mat. Deze heffing is van belang om het diergezondheidsfonds te vullen om uitgaven voor preventie en bestrijding van besmettelijke dierziekten te kunnen blijven doen.

Er zit momenteel geen reserve in het DGF en de kosten voor preventie lopen door, terwijl nog lang niet alle uitgaven van de vogelgriepcrisis van afgelopen jaren zijn voldaan.

Over een paar maanden volgt ook de aanslag voor de voorlopige DGF heffing over 2017. Het uitstel hiervoor dienden de getroffen boeren zelf aan te vragen bij RVO.

Uitstel belastingverplichtingen

Getroffen pluimveehouders kunnen bij de Belastingdienst ook uitstel van betaling voor belastingverplichtingen aanvragen. Binnenkort gaan we hier verder op in waarom dit voor veel pluimveehouders niet werkt. Een zogenaamde derde deskundige, dat kan een externe consultant, accountant of een brancheorganisatie zijn, moet daarbij aannemelijk maken dat het bedrijf nog wel levensvatbaar is.

Ondersteuning pluimveehouders. Rendac. Overvolle vrachtwagen met dode kippen klaar voor afvoer naar Rendac

Ondersteuning pluimveehouders hard nodig. Ruimen en schoonmaken kost veel geld.

De kosten lopen gewoon door

Rabobank melde vorige week al dat de bank overbruggingsregelingen zoals uitstel van aflossingen biedt aan pluimveehouders en andere getroffen ketenpartijen. Die regelingen gelden voor in de kern gezonde bedrijven.

Hugo Bens, vakgroepvoorzitter legpluimvee LTO/NOP: “Dit zijn tegemoetkomingen. Uiteindelijk moeten de pluimveehouders toch betalen. Gedupeerde pluimveehouders moeten de kosten voor vergassing, Rendac, schoonmaken stallen en mestafvoer vooraf betalen. Deze bedrijven hebben enorme schade, we praten over tonnen” er zijn bankgaranties nodig voor het verstrekken van overbruggingskredieten.

Europa kijkt mee om te voorkomen dat er illegale staatssteun aan de bedrijven word gegeven.

Volgende week is er een debat over de Fipronil affaire in de tweede kamer.

De leden van de Tweede Kamer zijn door de Partij voor de Dieren teruggeroepen voor een spoeddebat volgende week donderdag. Goede zaak dat er een debat komt over de werking van de NVWA. Maar laat ze dan nou eindelijk eens met echte ondersteuningsmaatregelen komen voor getroffen pluimveehouders.

Het is hoog tijd dat de Nederlandse overheid de getroffen bedrijven verder gaat bijstaan. Alleen uitstel en de bedrijven nog meer kredieten laten afsluiten lijkt mij niet verantwoord. Tweede Kamer: Zorg er voor dat de boeren kosten vergoed kunnen krijgen voor ruimen en schoonmaken. Zorg dat onze pluimveesector overeind blijft. Straks moeten we onze eieren en kippenvlees gaan importeren, en dat zou echt zonde zijn.

 

 

 

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *