Schoonmaken kippenstallen met fipronil: SODA en dan Waterstofperoxide

Weer nieuw schoonmaakadvies (11-9-2017 NVWA) om kippenstallen besmet met fipronil schoon te maken luidt: SODA en Waterstofperoxide.

Advies voor lege stallen zonder dieren:
Eerst voorbehandeling met 5% soda (natriumcarbonaat). Laat dit 2 uur inwerken. Behandel daarna het schoon te maken oppervlak in uw kippenstal één of meerdere keren met 15% of 30% waterstofperoxide (H2O2). Behandeling in deze volgorde zorgt voor een grote afname van fipronil en de metabolieten van fipronil. Dit is gebleken na onderzoek door het laboratorium van de GD.

Let op! Bovenstaande geld alleen voor lege kippenstallen!

Behandelen met 15% of 30% waterstofperoxide is alleen toegestaan in lege stallen.

Indien er zich dieren in uw kippenstal bevinden, dan is het advies als volgt:

Aanpassing advies van de NVWA: U mag vanaf heden geen waterstofperoxide meer gebruiken in stallen met kippen. Dit ivm beschadiging van de luchtwegen. U dient uw stal eerst leeg te maken.

Nieuwe schoonmaakadvies om kippenstallen besmet met fipronil schoon te maken luidt: SODA en Waterstofperoxide.

Gecontroleerde praktijkproef met SODA en Waterstofperoxide (H2O2) vindt nog plaats.

Volgens GD werkt de bovenstaande methode onder laboratorium omstandigheden. Het is echter nog niet onderzocht op werking in de praktijk. Ondertussen zijn er wel diverse praktijkvoorbeelden bekend waar met deze methode goede resultaten zijn behaald. Toch blijkt daaruit dat er kan is dat het proces soms nog een 2e maal dient te worden herhaald. Een gecontroleerde praktijkproef is reeds gestart waarbij diverse methoden worden onderzocht om fipronil uit de kippenstallen af te breken. De resultaten van deze praktijkproef worden snel verwacht.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft zijn advies voor het schoonmaken van kippenstallen om fipronil af te breken eind augustus aangepast. Het hierboven vermelde is de nieuw geadviseerde methode.

Volgens het bedrijf Mercator is er ook nog een andere methode voor de reiniging van de stallen. Namelijk Bemexcide. Hier vindt u meer over hoe u u kippenstal reinigt met Bemexcide.

 

 

 

No Responses

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *