Er is nogal wat onenigheid onder “experts”over of de stof fipronil.  Is het nou wel of niet schadelijk/gevaarlijk voor de gezondheid. De een zegt dat het onschadelijk is. De ander is weer een hele andere mening toegedaan.