Provinciale Staten van de Provincie Gelderland heeft afgelopen woensdag het volgende besloten: Zij gaat geld uittrekken voor het wetenschappelijk onderzoek naar het bestrijden en voorkomen van bloedluis bij kippen. SGP en ChristenUnie hadden Provinciale Staten gevraagd om